2020 10967 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

2020 10967 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *