Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13/04/2024 Ν.5102 Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. Εξαίρεση από τέλος υπέρ ΕΟΠΥΥ. (Κεφ. ΣΤ. Αρ. 25)
22/03/2024 Αρ. Φύλλου 1806, Απόφαση: 21258: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο, μετακίνηση των Ατόμων με Αναπηρίες. Άρθρο 1.
31/12/18 ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΠΠΠΑ 2018
1/11/18 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.Κ.Π.Υ 01 11 2018 ΦΕΚ 4898 τ Β
8/05/18 ΦΕΚ 1560 ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΦ ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
1/02/18 ΦΕΚ 242 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΗ κ.α.
2/12/16 ν. 4440 αρ. 25 ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑμεΑ
21/02/16 ν. 4368 αρ. 13 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
31/10/14 ν. 4305 ΦΕΚ 237 αρ.27 ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
03/02/14 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑμεΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
13/09/13 ΚΥΑ 43574 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
23/07/13 ν. 4172 αρ. 14 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 90 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΡΩΝ
15/07/13 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑμεΑ ΣΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
05/04/13 ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
11/02/13 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
10/04/12 ΦΕΚ 1163 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
09/04/12 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ν.4067-2012)
27/01/04 ΦΕΚ 11 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ