ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
PANHELLENIC UNION PARAPLEGIC & PHYSICALLY CHALLENGED

Διεύθυνση : Δημητσάνης 3 – 5, 183 46 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 210-4832564
Email : info@pasipka.gr