ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αθήνα, 24 Απριλίου 2018

Τα εκλεγέντα κατά τις Αρχαιρεσίες της 14ης και 15ης Απριλίου 2018, μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, συνήλθαν σε συνεδρίαση την 24η Απριλίου 2018, στα γραφεία του Συνδέσμου, μετά από την έγκαιρη και επίσημη πρόσκλησή τους, υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Μούσιου Γρηγόρη, με θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες: Μούσιος Γρηγόριος, Σακοράφας Παναγιώτης, Κοτσογιάννη Βασιλική, Χωραφιάρης Θεόδωρος, Πάστρα Αικατερίνη, Ηλιού Εμμανουήλ, Θεοδωρακάκη Κορίνα, Κωστάρης Αναστάσιος

Απόντες: Πέππας Νικόλαος

Έπειτα από τη διαπιστούμενη απαρτία, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία, με την οποία τα μέλη του Δ.Σ. συγκροτήθηκαν σε Σώμα, το οποίο έχει ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Πρόεδρος ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ
Γενικός Γραμματέας ΚΩΣΤΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ταμίας ΠΑΣΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ειδ. Γραμματέας ΗΛΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Μέλος ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μέλος ΚΟΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Μέλος ΧΩΡΑΦΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Μέλος ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 24/04/2021.