Έτσι ξεκινήσαμε

Στις αρχές του 1992, μια μεγάλη ομάδα ατόμων, με κινητικά προβλήματα, με μεγάλη πείρα και προσφορά στον αναπηρικό χώρο και τους αγώνες του, οραματίστηκαν και ίδρυσαν έναν νέο σύγχρονο κοινωνικό φορέα, με την επωνυμία Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων.

Έναν φορέα οργάνωσης των Παραπληγικών και Κινητικά Ανάπηρων σε ενιαίο νομικό πρόσωπο, εκφραστή της συλλογικής τους βούλησης, με αντικείμενο να προβάλλει και να υποστηρίζει σε κάθε αρμόδιο φορέα και στο κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα της Ισονομίας, της ισοτιμίας και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην Υγεία, την Παιδεία, την Εργασία, την Πολιτιστική Καλλιέργεια, τον Αθλητισμό, την Ψυχαγωγία και γενικότερα στα Κοινωνικοοικονομικά δρώμενα της ζωής. Και βέβαια να μελετά τα προβλήματα των βαριά κινητικά αναπήρων, να σχεδιάζει πολιτικές επίλυσής τους και να διεκδικεί την υλοποίησή τους μέσα από διάλογο αλλά και με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, όταν αυτό ήταν αναγκαίο.

Έναν φορέα που δίνει διέξοδο και ευκαιρίες στις δημιουργικές δυνατότητες – ικανότητες των ατόμων με κινητικά προβλήματα και μεριμνά για την ψυχική και πνευματική τους ανάταση και την εν γένει ποιότητα ζωής τους.

Με αυτό το όραμα ιδρύθηκε ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, ένα σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,  με καταστατικούς σκοπούς, Κοινωνικούς, Συνδικαλιστικούς, Πολιτιστικούς, Αθλητικούς.

Φίλες και φίλοι,

Η όλη δράση και στόχευση του Συνδέσμου μας, έχει ένα κύριο μέλημα:

Να καταργήσουμε τους διαχωριστικούς φραγμούς που θέτει η κοινωνία και να φωνάξουμε πως έχουμε ίδιες ανάγκες, ικανότητες και δικαιώματα όπως κάθε άλλος πολίτης.

Την ταυτότητά μας αποδίδει, το τρίπτυχο μήνυμα του Συνδέσμου μας:

  • ΜΑΘΕ τις Δυνατότητές σου
  • ΔΕΙΞΕ τις Ικανότητές σου
  • ΑΞΙΩΣΕ την Ισότιμη Συμμετοχή σου

«Ο χαριείν Άνθρωπος ει Άνθρωπος είη»

Μένανδρος

Ιδρυτικά Μέλη Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων

1.     Σταυριανόπουλος Σπύρος
2.     Λυμπερίδης Λυμπέρης
3.     Ανδριοπούλου Αντωνία
4.     Κατσαϊτη Στέλλα
5.     Αρτίπης Παναγιώτης
6.     Γεωργελές Δημήτριος
7.     Κρητικού Πολυξένη
8.     Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος
9.     Μερκούρης Αναστάσιος
10.  Μούσιος Γρηγόριος
11.  Κουρούβανη Ειρήνη
12.  Γεωργιάδης Μιχάλης
13.  Λούκα Λουκία
14.  Κολαϊτης Παναγιώτης
15.  Τραγάλου Ιωάννα
16.  Πάστρα Αικατερίνη
17.  Τεμπέλης Κωνσταντίνος
18.  Μαλατρά Ελισσάβετ
19.  Δανέζη Παναγιώτα
20.  Δροσινός Παντελής