2020 10947 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

2020 10947 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *