2020 10946 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤ. ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ

2020 10946 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤ. ΜΕΝΔΩΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *