2020 10945 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Δ. ΜΑΤΖΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ

2020 10945 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Δ. ΜΑΤΖΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *