2020 10944 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ Γ. Γ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΔ ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ

2020 10944 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ Γ. Γ. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΝΔ ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *