2020 10943 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΡΙΖΑ Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

2020 10943 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΡΙΖΑ Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *