2020 10932 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΠΚΑ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ

2020 10932 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΠΚΑ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *