2020 10926 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΠΚΑ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ

2020 10926 ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΥΠΚΑ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *