2020 10924 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

2020 10924 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *