2020 10922 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

2020 10922 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *