2019 10885 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΜΜΜ

2019 10885 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΜΜΜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *