2019 10873 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΚΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ ΕΚΠΥ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΕΑ

2019 10873 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΚΙΚΙΛΙΑ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ ΕΚΠΥ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΜΕΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *