2019 10871 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

2019 10871 ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *