2019 10870 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ. ΠΙΕΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 112 ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

2019 10870 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ. ΠΙΕΡΑΚΑΚΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 112 ΓΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *