2019 10849 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

2019 10849 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *