2019 10848 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

2019 10848 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *