Το Πρώτο αξιόπιστο και ενημερωμένο Περιοδικό στον αναπηρικό  χώρο

Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, από το 1999 έως και το 2015, εξέδιδε αδιαλείπτως το Διμηνιαίο περιοδικό «ΙΣΟΤΙΜΙΑ», με αρθρογραφία ειδικού και γενικού περιεχομένου, για ενημέρωση των μελών, των κοινωνικών φορέων και των αρμοδίων πολιτειακών παραγόντων.

Το περιοδικό «ΙΣΟΤΙΜΙΑ», είχε σκοπό να ενημερώνει όσο το δυνατόν πληρέστερα τα μέλη μας, να «κρούει τον κώδωνα» στις δημόσιες και πολιτειακές αρχές για λάθη, παραλείψεις αλλά και ατοπήματα, στα οποία κατά καιρούς υποπέφτουν με στόχο τη διόρθωση και τη μη επανάληψή τους καθώς και να αφυπνίζει τα ΑμεΑ, για την πιο δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Περιελάμβανε Επιστημονικά, Κοινωνικά, Ιατρικά, Ιστορικά, Πολιτιστικά, Αθλητικά και ειδησεογραφικά άρθρα, που δημοσιεύονταν μετά από κρίση, και ενδελεχή έλεγχο για την εγκυρότητά τους αλλά και σχόλια για τις εξελίξεις στο χώρο των Ατόμων με Αναπηρία.

Δημοσίευε έρευνες και μελέτες για ιατρικές καινοτομίες, πληροφορίες από τον χώρο της ιατρικής, εφαρμογές νέων τεχνολογιών στο χώρο της αναπηρίας,  έκανε παρουσιάσεις των «αγώνων» μας, για ένα προσβάσιμο περιβάλλον για όλους, των δραστηριοτήτων μας – ημερίδες, ομιλίες, συνέδρια, με θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τα ΑμεΑ, παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων των καλλιτεχνικών τμημάτων μας, θεατρικού, χορωδίας, χορού κ.ά.

Καλλιεργούσε την αγαστή και αποτελεσματική συνεργασία των Ατόμων με Αναπηρία, με ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, αναφορικά με τα προβλήματα που τους απασχολούν.

Ενημέρωνε για τη νομοθεσία και τις αλλαγές σε αυτήν.

Παρέθετε ιδέες και προτάσεις για την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής τους, σε θέματα προσβασιμότητας, ψυχαγωγίας, κ.ά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, η διαδικασία αξιολόγησης των άρθρων και η επιμέλεια της ύλης γινόταν σε εθελοντική βάση, διότι τη συντακτική του ομάδα απάρτιζαν μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, τα οποία αφιλοκερδώς αφιέρωναν το χρόνο τους, τις γνώσεις τους, έτσι ώστε η κάθε έκδοση να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη και έγκυρη.

Αρκετές φορές αρθρογραφούσαν και μέλη μας, θέλοντας έτσι να συμμετέχουν ενεργά στην ενημέρωσή των συναδέλφων τους  καθώς και να «καταθέτουν» τις απόψεις τους και τους προβληματισμούς τους, με απώτερο σκοπό την επίλυσή των προβλημάτων των βαριά κινητικά αναπήρων.

Η αξία της έκδοσης του περιοδικού «ΙΣΟΤΙΜΙΑ», έγκειται στο γεγονός ότι  αποτελούσε τρόπο άμεσης επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών μας, πάνω στα θέματα που τους αφορούν.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι αρκετά μέλη μας, έχουν στο αρχείο τους όλα τα τεύχη του περιοδικού μας «ΙΣΟΤΙΜΙΑ», και όταν «αργούσε» να τους φθάσει το νέο τεύχος, τηλεφωνούσαν ρωτώντας μας πότε αυτό ταχυδρομήθηκε. Επίσης αρκετά Υπουργεία, Δημόσιοι οργανισμοί καθώς και φορείς του χώρου της αναπηρίας, το χρησιμοποιούσαν ως «πηγή πληροφόρησης».

Πιστεύουμε ότι η έκδοση του περιοδικού μας «ΙΣΟΤΙΜΙΑ» προσέφερε σημαντική επιστημονική ενημέρωση αντάξια των αναγκών του χώρου των ατόμων με κινητική αναπηρία και θέλουμε και προσπαθούμε, να ξεκινήσει και πάλι η έκδοσή του, που λόγω της οικονομικής κρίσης διεκόπη το 2015.

Προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι εμείς που «δουλεύουμε» για την επανέκδοση του περιοδικού  μας, «ΙΣΟΤΙΜΙΑ», και ζητάμε τη στήριξή σας, με οποιοδήποτε τρόπο εσείς κρίνεται δυνατό, είτε ως διαφημιζόμενοι, είτε ως χορηγοί, είτε ως αρθρογράφοι.

Μπορείτε να βρείτε τα τελευταία τεύχη του περιοδικού ΙΣΟΤΙΜΙΑ εδώ: