Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2024.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στις 15 Μαϊου το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2024.

Σας παραθέτουμε ολόκληρη την Εγκύκλιο για την ενημέρωσή σας.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΑ 2024