Ο Όμιλος “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ” έμπρακτα δίπλα στο Σύνδεσμό μας.

Για άλλη μια φορά ο όμιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», βρίσκεται έμπρακτα δίπλα στο Σύνδεσμό μας, ενισχύοντας τις δραστηριότητες του!

Η νέα δωρεά του, μας βοηθάει να καλύψουμε μέρος των λειτουργικών δαπανών μας και να συνεχίσουμε το πολυετές έργο μας. Όπως γνωρίζουν όλοι στο χώρο της βαριάς κινητικής αναπηρίας, ο ΠΑΣΥΠΚΑ, από το 1992 αγωνίζεται δυναμικά για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας και συνολικά για την κοινωνικοποίηση και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία!

Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», για τη συνεχή υποστήριξή του, στον ΠΑΣΥΠΚΑ.