Κατάργηση της υποχρέωσης εξέτασης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠΑ, για δικαιούχους που διαθέτουν εν ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας και αιτούνται απαλλαγής από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. ΑμεΑ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σας μεταφέρουμε ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, με θέμα:

«Κατάργηση της υποχρέωσης εξέτασης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠΑ, για δικαιούχους που διαθέτουν εν ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας και αιτούνται απαλλαγής από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. ΑμεΑ.»

9887 Κατάργηση της υποχρέωσης εξέτασης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠΑ