Εξαίρεση του εξωιδρυματικού επιδόματος και όσων το λαμβάνουν από τον e-ΕΦΚΑ, από τον υπολογισμό του εισοδήματος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από τρία και πλέον χρόνια επίμονου αγώνα, επιτέλους καρποφόρησαν και πλέον με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 21/9/2022 το εξωιδρυματικό επίδομα και όσων το λαμβάνουν από τον e-ΕΦΚΑ, δεν θα προσμετράται στο εισόδημά τους.

Έτσι ανοίγει πλέον ο δρόμος για πολλούς δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος, να διεκδικούν διάφορες κοινωνικές παροχές, στις οποίες τίθενται εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή αποκαθίσταται μία πολύ μεγάλη αδικία και διάκριση, σε βάρος των δικαιούχων εξωιδρυματικού, του e-ΕΦΚΑ.

Αποφασιστικής σημασίας για την επίλυση του μεγάλου αυτού προβλήματος, ήταν η κοινή συνάντηση που είχαν, εκ μέρους του ΠΑΣΥΠΚΑ, ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης Μούσιος, και εκ μέρους της ΕΟΚΑ  η Γενική Γραμματέας, κα Θεοδωρακάκη με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, την άνοιξη. Ο κ. Βεσυρόπουλος, αφού ενημερώθηκε και του απεστάλη όλη η αλληλογραφία και η νομική στήριξη του αιτήματός μας, δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει τη λύση. Και το έπραξε και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε θερμά. Θετική υπήρξε και η συμμετοχή του υπουργείου Εργασίας, που επίσης τάχθηκε υπέρ της αποκατάστασης αυτής της αδικίας.

Το άρθρο 169, του ν.4972/2022 προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

«Άρθρο 169: Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), προστίθεται περ. ιθ΄ ως εξής:

«ιθ) ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.».

  1. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καταργείται από την 1η.1.2022.
  2. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 83 ως εξής: 3. «83. Η περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ισχύει από 1.1.2022 και εφεξής.»