Εξαίρεση δικαιούχων ΕΟΠΥΥ Ατόμων με Κινητική Αναπηρία (Ακρωτηριασμένοι με Π.Α. 67% και όσοι έχουν Π.Α. 80% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως), από την καταβολή πρόσθετου τέλους υπέρ του ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Εκδόθηκε ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ στις 22 Απριλίου 2024, που μας ενημερώνει για τις εξαιρέσεις Ατόμων με αναπηρία από την καταβολή πρόσθετου τέλους, για την εκτέλεση παραπεμπτικών, για εξετάσεις σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες παρόχους.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραθέτουμε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ _ ΕΟΠΥΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 22-4-2024