Ελεύθερη η κυκλοφορία Ι.Χ. ΑμεΑ στο δακτύλιο

Aπό τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και έως τις 22 Ιουλίου 2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ που εκδόθηκε «Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ-289738/Φ.911/2021 – ΦΕΚ 4860/Β/20-10-2021 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας περιόδου 2021-2022», θα κυκλοφορούν ελεύθερα τα Ι.Χ. που οδηγούνται ή μεταφέρουν ΑμεΑ και διαθέτουν την Μπλε κάρτα.

Ειδικότερα το ΦΕΚ αναφέρει ότι εξαιρούνται από το μέτρο του δακτυλίου
«η. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δια-σκευασμένα ή αυτόματα για τη
μεταφορά πολιτικών αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή
τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική
βεβαίωση των αρμόδιων Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. της χώρας, στην οποία θα αναφέρεται ο
αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου».
Η ικανοποίηση του αιτήματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, των Ι.Χ. ΑμεΑ στο Δακτύλιο,
που αποτέλεσε αντικείμενο διεκδίκησης από το σύνολο του Αναπηρικού κινήματος, είναι
ανακουφιστική για όλους εμάς, αλλά κυρίως για τους βαριά κινητικά ανάπηρους που
κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, οι οποίοι «στηρίζονται» στα Ι.Χ. τους για τις
καθημερινές αναγκαίες μετακινήσεις, εξαιτίας της έλλειψης προσβασιμότητας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.