Διευκρίνηση για την Εξαίρεση δικαιούχων ΕΟΠΥΥ, από την καταβολή πρόσθετου τέλους υπέρ του ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 22 Μαϊου 2024, ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε διευκρινιστική επιστολή σχετικά με την εξαίρεση δικαιούχων ΕΟΠΥΥ, από την καταβολή πρόσθετου τέλους υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Σας παραθέτουμε την επιστολή για τη δική σας ενημέρωση

ΚΑΤΑΒΟΛΗ_ΠΟΣΟΥ_ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ